Documente necesare pentru inregistrarea actelor de stare civilă

Declaraţiile porivind înregistrarea actelor de stare civilă se fac în faţa ofiţerului de stare civilă, verbal pentru înregistrarea naşterii şi decesului, şi în scris pentru căsătorie şi divorţ.

Înregistrarea naşterii se face în baza următoarelor documente:

–    certificatul medical constatator al naşterii;
–    actul de identitate al mamei/sau al declarantului daca naşterea nu este declarata de mama ;
–    certificatul de căsătorie al părintilor copilului în original şi în fotocopie ;
–    termenul pentru declararea şi înregistrarea naşterii copilului este de 15 zile pentru copilul născut viu şi 3 zile pentru copilul născut mort.

Înregistrarea căsătoriei

Declaraţia de căsătorie se face personal de către viitorii soţi, în scris, la
primăria locului de domiciliu al unuia dintre ei. Odata cu declaraţia de căsătorie viitorii soţi vor prezenta următoarele documente :
–    actele de identitate în original şi în copie;
–    certificatul de naştere în original şi în copie ;
–    certificatul medical privind starea sănătăţii(certficatele medicale sunt valabile 14 zile de la data emiterii şi trebuie să cuprindă menţiunea expresă ca persoana se poate căsători ;
–    dovada desfacerii căsătoriei anterioare daca este cazul ;
–    căsătoria se încheie în termen de 10 zile, în care se cuprind ziua când a fost făcută declaraţia de căsătorie, cât şi ziua în care se oficiază căsătoria ;

Viitorii soţi pot alege ca regim matrimonial : comunitatea legală, separaţia de bunuri sau comunitatea convenţională.

Înregistrarea decesului

Declaraţia de deces se face în termen de 3 zile de la data încetării din viaţă a persoanei, de către persoanele prevăzute de lege. În aceste termen se cuprinde atât ziua în care s-a produs decesul, cât şi ziua în care se face declaraţia.
Odata cu declaraţia de deces declarantul depune următoarele acte :
–    certificatul medical constatator al decesului ;
–    certificatul de naştere şi de căsătorie, după caz ;
–    actul de identitate al decedatului ;
–    livretul militar sau, după caz, adeverinţa de recrutare a celui decedat ;
–    fotocopia actului de identitate al declarantului ;

Înregistarea cererii de divorţ pe cale adinistrativă

Cererea de divorţ pe cale administrativă se face în scris, se depune şi se semnează personal de către ambii soţi, în faţa ofiţerului de stare civilă delegat de la primăria care are în păstrare actul de căsătorie  pe raza căreia se află ultima locuinţă comună a soţilor.
În cererea de divorţ fiecare dintre soţi declară pe propria răspundere ca :

–    este de acord cu desfacerea căsătoriei ;
–    nu are cpoii minori cu celălat soţ, născuţi din căsătorie sau adoptaţi împrună cu acesta ;
–    nu este pus sub interdicţie ;
–    nu a mai solicitat altor autorităţi desfacerea căsătoriei ;
–    adresa ultimei locuinţe comune ;
–    numele pe care fiecare, după caz, numai unul dintre aceştia urmează să îl poarete după desfacerea căsătoriei ;

La depunerea cererii de divorţ soţii vor prezenta următoarele documente :

–    certificatele de naştere şi de căsătorie ale soţilor, în original şi în copie ;
–    actele de identitate în original şi în copie ;