Indicatori cu privire la executia bugetelor locale la finele anului 2017 si la finele trimestrului I an 2018

Indicatori cu privire la executia bugetelor locale la finalea anului 2017 si la finale trimestrului I an 2018

 

read more
Oniunie 12, 2018, posted in: ANUNTURI, Evenimente, Stiri by

ANUNŢ PRIVIND CONSULTAREA ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARE PENTRU PLANUL URBANISTIC GENERAL ȘI RLU AL COMUNAI LAZURI

ROMÂNIA

JUDEŢUL SATU MARE

PRIMĂRIA COMUNEI LAZURI

Data 05 IUNIE 2018

ANUNŢ PRIVIND CONSULTAREA ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARE PENTRU PLANUL URBANISTIC GENERAL ȘI RLU AL COMUNAI LAZURI

Iniţiator / beneficiar COMUNA LAZURI PRIN CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LAZURI

Elaborator C&A ACCES SRL SATU MARE

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAŢII ŞI PROPUNERI REFERITOARE LA DOCUMENTAŢIA DE MAI SUS DISPONIBILĂ ÎN PERIOADA 05 IUNIE 2018 – 20 IULIE 2018 DUPĂ CUM URMEAZĂ: – afişată la sediul primăriei la adresa: localitatea Lazuri, str. Principală nr. 76, jud. Satu Mare, birou urbanism între orele 9-14

– disponibilă pe pagina de internet a primăriei la adresa www.lazuri.ro [1]

– afişată în sinteză pe panouri în zona de amplasament primăria Lazuri

Publicul este invitat să participe la prezentarea şi dezbaterea propunerilor planului astfel:

1. DEZBARETE PUBLICĂ, LA PRIMĂRIA COMUNEI LAZURI, STR.PRINCIPALĂ
NR.76

ÎN DATA DE 13 IULIE 2018, ORA 900

Comentariile, observaţiile şi propunerile referitoare la propunerile preliminare ale planului pot fi transmise începând cu data afişării până la data de 30 iulie 2018 prin:

– scrisori depuse la registratura autorităţii între orele 9-14

– comentarii pe pagina de internet a primăriei la adresa www.lazuri.ro [1]

– scrisori transmise prin poştă pe adresa primăriei (cu data de trimitere în termenul limită indicat)

Observaţiile vor fi transmise către dna Molnar Angela-Zita – responsabil urbanism pe adresa localitatea Lazuri, str. Principală nr. 76, cod poştal 447170, com. Lazuri, jud. Satu Mare telefon 0261753248, 0261753210, e-mail primaria@lazuri.ro

Răspunsul la observaţii va fi pus la dispoziţia publicului începând cu 31.07.2018 prin:

– afişare la sediul primăriei

– publicare pe pagina de internet a primăriei la adresa www.lazuri.ro [1]

– afişarea pe panouri amplasate în zona de studiu.

 

Lazuri

 

 

Bercu

 

Peles

 

Nisipeni

 

Noroieni

 

Pelisor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

read more
Oniunie 4, 2018, posted in: ANUNTURI, Evenimente, Stiri by

Organizarea concurs pentru ocuparea functii publice de executie vacante

Primaria comunei Lazuri organizeaza concurs in data de 23 mai 2018 or 10:00 – proba scrisa – la sediul Primariei comunei Lazuri – proba scrisa si interviul va avea loc la data de 29.05.2018 ora 10:00 la sediul primariei com. Lazuri pentru ocuparea urmatoarelor functii publice de executie vacante:

  • referent clasa III grad profesional debutant din Compartimentul Contabil si Ahizitii Publice
  • referent clasa III grad profesional debutant din Compartimentul Agricol
  • referent clasa III grad profesional debutant din Compartimentul Autoritate Tutelara

Dosarele de inscriere se depun la sediul primariei comunei Lazuri in perioada 23. aprilie 2018 – 14. mai 2018, inclusiv.

Conditii de participare sunt:

  • studii liceale, respectiv studii medii finalizate cu diploma de bacalaureat – vechime 0 ani pentru toate functiile.

Relatii suplimentare se pot obtine la secretarul comunei Lazuri, d-na Takacs Gabriela.

0261 753 210 sau 0769002952 si email: primaria@lazuri.ro

 

Primar Lengyel Stefan

 

DESCARCA

read more

Anunt privind intentia de elaborare a planului urbanistic

Faza PUG si RLU aferent comunei Lazuri

read more
Onaprilie 16, 2018, posted in: ANUNTURI, Evenimente, Stiri by

Tags: