Organizarea concurs pentru ocuparea functii publice de executie vacante

Primaria comunei Lazuri organizeaza concurs in data de 23 mai 2018 or 10:00 – proba scrisa – la sediul Primariei comunei Lazuri – proba scrisa si interviul va avea loc la data de 29.05.2018 ora 10:00 la sediul primariei com. Lazuri pentru ocuparea urmatoarelor functii publice de executie vacante:

  • referent clasa III grad profesional debutant din Compartimentul Contabil si Ahizitii Publice
  • referent clasa III grad profesional debutant din Compartimentul Agricol
  • referent clasa III grad profesional debutant din Compartimentul Autoritate Tutelara

Dosarele de inscriere se depun la sediul primariei comunei Lazuri in perioada 23. aprilie 2018 – 14. mai 2018, inclusiv.

Conditii de participare sunt:

  • studii liceale, respectiv studii medii finalizate cu diploma de bacalaureat – vechime 0 ani pentru toate functiile.

Relatii suplimentare se pot obtine la secretarul comunei Lazuri, d-na Takacs Gabriela.

0261 753 210 sau 0769002952 si email: primaria@lazuri.ro

 

Primar Lengyel Stefan

 

DESCARCA

Comments are closed.