ANUNŢ PRIVIND CONSULTAREA ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARE PENTRU PLANUL URBANISTIC GENERAL ȘI RLU AL COMUNAI LAZURI

ROMÂNIA

JUDEŢUL SATU MARE

PRIMĂRIA COMUNEI LAZURI

Data 05 IUNIE 2018

ANUNŢ PRIVIND CONSULTAREA ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARE PENTRU PLANUL URBANISTIC GENERAL ȘI RLU AL COMUNAI LAZURI

Iniţiator / beneficiar COMUNA LAZURI PRIN CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LAZURI

Elaborator C&A ACCES SRL SATU MARE

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAŢII ŞI PROPUNERI REFERITOARE LA DOCUMENTAŢIA DE MAI SUS DISPONIBILĂ ÎN PERIOADA 05 IUNIE 2018 – 20 IULIE 2018 DUPĂ CUM URMEAZĂ: – afişată la sediul primăriei la adresa: localitatea Lazuri, str. Principală nr. 76, jud. Satu Mare, birou urbanism între orele 9-14

– disponibilă pe pagina de internet a primăriei la adresa www.lazuri.ro [1]

– afişată în sinteză pe panouri în zona de amplasament primăria Lazuri

Publicul este invitat să participe la prezentarea şi dezbaterea propunerilor planului astfel:

1. DEZBARETE PUBLICĂ, LA PRIMĂRIA COMUNEI LAZURI, STR.PRINCIPALĂ
NR.76

ÎN DATA DE 13 IULIE 2018, ORA 900

Comentariile, observaţiile şi propunerile referitoare la propunerile preliminare ale planului pot fi transmise începând cu data afişării până la data de 30 iulie 2018 prin:

– scrisori depuse la registratura autorităţii între orele 9-14

– comentarii pe pagina de internet a primăriei la adresa www.lazuri.ro [1]

– scrisori transmise prin poştă pe adresa primăriei (cu data de trimitere în termenul limită indicat)

Observaţiile vor fi transmise către dna Molnar Angela-Zita – responsabil urbanism pe adresa localitatea Lazuri, str. Principală nr. 76, cod poştal 447170, com. Lazuri, jud. Satu Mare telefon 0261753248, 0261753210, e-mail primaria@lazuri.ro

Răspunsul la observaţii va fi pus la dispoziţia publicului începând cu 31.07.2018 prin:

– afişare la sediul primăriei

– publicare pe pagina de internet a primăriei la adresa www.lazuri.ro [1]

– afişarea pe panouri amplasate în zona de studiu.

 

Lazuri

 

 

Bercu

 

Peles

 

Nisipeni

 

Noroieni

 

Pelisor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On iunie 4, 2018, posted in: ANUNTURI, Evenimente, Stiri by
Comments are closed.